Undervisningsmiljøvurdering

UMV HAY SKOLEN  januar 2021

Skolerapport for 4.-9. kl

4.-9.__Skolerapport__pdf_4.-9._kl.___Skolerapport_-_Undervisningsmilj_vurdering_og_trivsel_-_2020_2021_(15-12-20)

Skolerapport for 0.-3. kl

0.-3.__Skolerapport__pdf_0.-3._kl.___Skolerapport_-_Undervisningsmilj_vurdering_og_trivsel_-_2020_2021_(15-12-20)

 

Skolen har afholdt UMV som størstedelen af skolens klasser har deltaget i.

I undersøgelsen er eleverne generelt tilfredse med toiletter, lys, temperatur, møbler, udearealer og gruppefaciliteter.

Elever i indskolingen er glade for skolens udseende og rengøring, mens elever i udskolingen er jævnt tilfredse. Få er direkte utilfredse.

De fleste har prøvet at blive forstyrret af larm en gang imellem, ligesom de fleste synes luften kan være dårlig en gang imellem.

Skolen vil på baggrund af undersøgelsen igangsætte pædagogiske aktiviteter, som kan dæmme op for larm i undervisningen.

Skolen vil på baggrund af undersøgelsen følge op på rengøringen.

Skolen vil på baggrund af undersøgelsen inddrage elevrådet i æstetisk planlægning for skolen.

 

Målsætninger:

Delmål 1: Rengøringen skal være mere synlig og resultatet skal kunne føles af alle. Man skal være bedre til at minde hinanden om at smide skrald ud.

Delmål 2: Færre elever skal forstyrres af larm i undervisningen, således at de føler deres læring forbedres.

Delmål 3: eleverne skal føle ejerskab for skolens udseende og være stolte af den.

Slutmål: Skolens elever skal fungere som alles skole, således at både elever, forældre og lærere føler de alle har et ansvar for skolens renholdelse.

Eleverne skal aktivt bidrage med kunst og kultur som kan give alle en æstetisk god oplevelse af skolen.

Larm i undervisningen skal reduceres.