Afgangsprøver

AFGANGSPRØVER EFTER 9. KLASSE

På Hayskolen skal eleverne efter 9. klasse op i 7 prøver, hvoraf 5 er bundne. De to øvrige er i fag som udtrækkes af ministeriet.

Bundne prøvefag

 1. Dansk – skriftlig – med to delprøver: A) læsning og retstavning og B) skriftlig fremstilling
 2. Dansk – mundtlig
 3. Matematik – skriftlig – med to delprøver: A) færdighedsregning og B) problemregning
 4. Engelsk – mundtlig
 5. Fysik/kemi – praktisk/mundtlig

 

Prøvefag til udtræk

 1. Engelsk– skriftlig
 2.   Tysk – mundtlig
 3.   Biologi – skriftlig
 4. Geografi – skriftlig
 5.  10. Samfundsfag – mundtlig
 6.  11. Historie – mundtlig
 7. 12. Kristendomskundskab – mundtlig
 8. Matematik – mundtlig

 

Prøveaflæggelse

 • Det er obligatorisk for alle elever at deltage i alle 7 prøver.
 • Fritagelse for en eller flere prøver (el. prøve på særlige vilkår) kan skoleleder – efter samråd med forældre – dog beslutte for elever med betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber.

 

Afgangsbevis:

 • Prøvekarakterer
 • Standpunktskarakter/årskarakterer i de 10 fag
 • Karakter for projektopgave i 9. kl
 • Hvis elev fritages for at aflægge prøver, skal dette anføres og erstattes af skriftlig redegørelse for begrundelse og standpunkt i de fritagne fag