Timefordeling og læseplan

Timefordeling og læseplan

0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk  14  11 10 9 9 8 8 7 8 8
Engelsk  1  1 2 2 3 3 3 3 3 3
Kristendomskundskab  –  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Samfundsfag  –  – 1 2
Historie  –  – 1 1 1 2 1 2 2
Idræt  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik  1  2 2 2 2 1 1
Billedkunst  2  2 2 2 2 2 2 2 2
Hånd./Des.  –  – 2 2 2 2 2
Matematik  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5
Natur/teknik  –  1 1 1 2 2 2
Geografi  –  – 2 1 1
Biologi  –  – 1 1 1
Fysik/kemi  –  – 2 2 3
Tysk  –  – 2 2 3 3 3
Madkundskab 2 2
Valgfag 1 (E-sport) 2 2
SFO  5  5 5 5
Lektioner pr. uge i alt 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31

 

Hayskolen følger i alle fag de vejledende læseplaner som beskrevet i Forenklede Fælles Mål 2018, som er beskrevet på emu.dk, Danmarks Læringsportal. Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

4.-5. klasses billedkunst og håndarbejde/hjemkundskab er holddelt, således at den ene halvdel af klassen har det ene fag, mens den anden halvdel har det andet fag. Derfor har klasserne et timetal på 30 om ugen og ikke 33 og 34. Det samme gør sig gældende for valgfag i 5.-9. kl.