Dialogisk oplæsning

Dialogisk oplæsning på Hay Skolen

På Hayskolen er læsning i fokus, når vi arbejder med dialogisk oplæsning. Dialogisk oplæsning er en metode, der bruges for at involvere de lyttende til at involvere sig i oplæsningen. Metoden har vist sig særdeles effektiv, når det drejer sig om at arbejde aktivt og struktureret med ordforråd. Forskningen viser, at børn der er blevet stimuleret i et miljø, der har været omgivet af bøger, der er blevet læst i bøger, der er blevet snakket om bøger, har et langt bedre ordforråd end børn, der ikke har haft samme mulighed.

Derfor har vi på skolen valgt at give alle børn muligheden for at få nogle gode læseoplevelser. Mellemtrinnet og indskolingen har et samarbejde om dialogisk læsning, hvilket betyder, at elever i 7. klasse læser op for 2. klasse, elever i 6. klasse læser op for 1. klasse og til sidst elever i 5. klasse læser op for børnehaveklassen.

Oplæserne har fået et kursus i dialogisk oplæsning, så oplæsningen og udbyttet af samme kan blive så godt som muligt for de involverede parter. Der er fokus på, at indskolingsbørnene inddrages i oplæsningen, så de bliver mere motiveret til at være medskabende og kommenterende, hvilket de senere vil få brug for, når de skal overvåge egen læseforståelse, netop ved at opsummere, stille spørgsmål, afklaring af problemfelter og forudsige, hvad der kommer til at ske senere i bogen. Med denne metode får indskolingseleverne en begyndende indføring i det strategiarbejde, der skal aktiveres, når det handler om læseforståelse.

Oplæserne lærer også at overvåge egen læseforståelse og bruge læsestrategier, da det er dem, der vælger fokusordene fra teksterne. Det kræver også flydende læsning fra oplæsernes side, når de skal læse med indlevelse og forståelse.

Hvilke bøger skal der læses? Først og fremmest synes vi, at det er en god ide at arbejde med kanonbøgerne, så alle børn på skolen får en fælles referenceramme, det styrker sammenholdet.

Derefter er det op til indskolingslærerne at finde egnede oplæsningsbøger til oplæserne. Oplæsningen tilrettelægges/planlægges af de involverede lærere, så oplæsningen foregår en gang om ugen. Dette samarbejde om læsning styrker børnene både fagligt og socialt.