Undervisning og dagligdag

Undervisning og dagligdag

Undervisningen
På Hay veksles der mellem traditionel tavleundervisning, gruppearbejde, cooperative learning og projektarbejde i undervisningen. I alle fag inddrages IT. Der er en forventning om, at alle elever i 7. klasse og ældre har adgang til en bærbar computer, som de kan medbringe til brug i undervisningen.

Alle klasseværelser har en projektor, som bruges i undervisningen, ligesom alle elever skal kunne fremlægge ved brug af projektor og andet IT-relateret udstyr.

Som udgangspunkt er der lektier for i alle fag på Hay Skolen. Skolen tilsigter at en elev ikke skal bruge mere end 2 timer om dagen på lektier. Udover almindelige lektier bør alle elever bruge mindst en halv time om dage på frilæsning.

Børnhaveklasse, 1. og 2. kl. lokaler ligger i deres egen afdeling, ligesom deres skolegård af lukket af fra de større elevers. 1. og 2.kl. elever kan dog få lov til at være i de stores gård, når de føler de er klar til det.

Skoledagen

Mandag til fredag 8.10-13.45
8. kl. har fri 14.30 onsdag
9.kl. har fri 14.30 mandag

I hverdagen prioriterer vi almen respekt, forståelse, hjælpsomhed og glæde i vores fælles samvær. Skolen skal være et sted, hvor man føler tryg og alle behandles hensynsfuldt.

Skoleåret
Skoleåret på Hay Skolen har 200 skoledage. 2 gange om året er bruges en hel eller en halv uge til tema/projekt-uger for hele skolen. Derudover har skolen mærkedage som Motionsdag og Fastelavn, hvor fokus er på motion og samvær. Der er terminsprøver for 8.-9. klasse 2 gange om året, og årsprøve i slutningen af skoleåret for 7.-8. klasse.

Støtteundervisning
På Hay Skolen har vi støtteundervisning i dansk for elever med behov for det. Eleverne går til støtte væk fra den normale undervisning i nogle få timer om ugen.

Sundhed
Skolen har en skolesygeplejerske tilknyttet, som er på skolen hver torsdag. Tandpleje foregår i elevens hjemkommune.

Senest opdateret 111022