Socialrådgiver

Hay Skolen har sagt ja til Københavns Kommunes tilbud om at få tilknyttet en skolesocialrådgiver, og jeg er blevet tilknyttet jeres skole.

Som skolens socialrådgiver skal jeg komme tættere på jeres børns hverdag og bidrage til at sikre deres trivsel og positive udvikling, og jeg skal være med til at styrke den tidlige og forebyggende indsats, så elever i faldende trivsel støttes så tidligt som muligt.

Jeg skal i samarbejde med skolens ledelse, lærere, forældre og elever støtte, råde og vejlede, så elever og familier, der af forskellige årsager står i en vanskelig situation, kan hjælpes.

Som skolesocialrådgiver kan jeg inddrages, hvis en elev, forældre eller lærere oplever vanskeligheder, der har indflydelse på elevens trivsel og udvikling i skolen. Det kan f.eks. være, hvis et barn eller en ung har mange konflikter, et højt fravær eller ved forandringer i familien, f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald.

Skolens ledelse, lærere og forældre kan beslutte, at jeg deltager i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation eleven og familien står i, og pege på løsninger der kan skabe positive forandringer. Jeg tilbyder også støttende samtaleforløb med forældre såvel som elever.

Herudover kan jeg være med til at understøtte samarbejdet mellem Socialforvaltningen, skole og forældre, hvis der er behov for kontakt hertil, eller hvis der allerede er en aktiv sag. Jeg kan også henvise til andre offentlige eller frivillige tilbud.

Jeg kan kontaktes via skoleintra.

Alba Sahin

Senest opdateret 11.10.22