Skolepenge

Pr. 01.01.2023 er priserne følgende:

SKOLEPENGE 0.-9. kl.

1. barn                  1.400 kr. mdl.

2. barn                 1.200 kr. mdl.

3. barn                 1.000 kr. mdl.

SFO (0.-3.kl.):       500 kr. mdl.

Der bliver opkrævet skolepenge i 12 måneder.

Tilmelding/udmelding af skolebus og udmeldelse fra skolen skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette skal ske skriftligt til skolesekretæren/kontoret.
En ændring/aftale har altid virkning fra den 1. i en måned.
Gives der besked efter fristen, hæfter man for en måned mere. Opkrævede penge tilbagebetales ikke.

Senest opdateret 11.10.22