Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene ændres pr. 01-08-2023 fra 12 måneder til 11 måneder, så man fra det nye skoleår ikke længere skal betale i juli måned. På nuværende tidspunkt bliver der opkrævet i alle 12 måneder, dvs. også i juli måned. Priserne er uændrede, men de bliver indeksreguleret årligt pr. 1/8 og afrundet op til nærmeste 50 eller 100.

Priserne pr. måned inkl. indeksregulering er følgende:

Skolepenge Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
1. barn 1.400 kr. 1.550 kr.
2. barn (200 kr. i søskenderabat) 1.200 kr. 1.350 kr.
3. barn og op (400 kr. i søskenderabat) 1.000 kr. 1.150 kr.
 
SFO-betaling Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
1. barn 500 kr. 550 kr.
2. barn 500 kr. 550 kr.
3. barn og op 500 kr. 550 kr.
 
Førskole Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
Pr. barn inkl. SFO (7:30-17:00) 2.100 kr.
* Alle beløb pr. 1/8-23 bliver opkrævet i 11 rater (aug-jun)
 
Sommer-SFO Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
Pr. barn (8:00-16:00) 500 kr. / uge 550 kr. / uge

* Sommer-SFO foregår via tilmelding i ForældreIntra

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette skal ske skriftligt til skolesekretæren/kontoret. En ændring/aftale har altid virkning fra den 1. i en måned.

Gives der besked efter fristen, hæfter man for en måned mere. Opkrævede penge tilbagebetales ikke.

Skole-/SFO-betaling/Førskole og søskenderabatter reguleres én gang årligt pr. 1. august ift. nettoprisindexet).

Betalingsprocedure:

Skolepenge indbetales forud og senest den 1. i måneden. Ved for sen indbetaling indledes en

rykkerprocedure. Hver rykker pålægges et gebyr på 150 kr.

Vi samarbejder med Gældsstyrelsen der overtager, hvis betaling mis vedligeholdes. Man bliver altid orienteret pr. brev/e-mail, hvis sagen overgår til Gældsstyrelsen. En restancesag kan ende med retslig inkasso og udmeldelse af eleven.

I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betaling af skolepenge, skal man straks kontakte skolens kontor, så en ordning kan etableres.

I løbet af skoleåret er der en udmeldelsesfrist på løbende måned + 1 måned.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.

Opkrævede penge tilbagebetales ikke.

Opdateret august 2023