Skoleintra på HAY

Skolen bruger et intrasystem som findes på skoleintra.dk. Skoleintra findes også som app; Personaleintra til personale, Elevintra til elever og Forældreintra til forældre. For personale og elever bruges UNI-login. Forældre tildeles et login af skolen.

Protokol (fremmøde)

Det er hver lærers ansvar at føre protokol over fremmødte og ikke fremmødte elever inden for de første 5 minutter af en lektion. Hvis en elev kommer for sent, skal eleven noteres når læreren finder tid til det. Dog senest ved lektionen afslutning. En elev er kommet for sent, hvis han/hun kommer efter at læreren er kommet. Hvis en elev kommer mere end 30 minutter for sent til en lektion, skal eleven skrives som ikke fremmødt.

Lektier

Alle lektier skal skrives ind på skoleintra senest klokken 17.00 dagen før, de skal være lavet. Ugeplaner laves senest fredagen før ugen.

Kommentarer til elever

Ved kommentarer til elever bruges elevens kontaktbog på Forældreintra.

Oprettelse af nye elever

Det er skolen, der opretter nye elever

Senest opdateret 11.10.22