Vejledning om optagelse
Ved at ønske sit barn optaget på Hayskolen tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og at man som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

Ansøgere
Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil man såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. Hvis ikke der er plads vil man komme på venteliste.

Optagelse til 0.klasse
Man skriver sig blot på venteliste, så vil man få nærmere besked i foråret før skolestart.

Optagelse 1.-9. klasse
Når man søger optagelse t il 1.-9.klasse vil man blive skrevet på en venteliste, og indkaldt til en optagelsessamtale, når der plads på den søgte klassetrin.

Venteliste
En elev kan altid blive skrevet på venteliste. Skolen forsøger at tage hensyn at forældre allerede har søskende på skolen. Ligesom skolen også tager hensyn til gamle elevers børn og skolekredsen generelt.

Optagelsesformular

Senest opdateret 1.11.22