Julematematik for 4.-6.klasse på Hay.

Besvarelse skal afleveres senest tirsdag 18.december. Send til mat@hayskolen.dk, skriv julematematik i emnefelt. Husk navn og klasse. Der trækkes 3 vindere blandt de rigtige besvarelser til juleafslutningen 21.december. Man kan vinde en chokoladeoverraskelse.

På besøg i pizzaria:

Peter, Morten, Ole, Mette, Ditte og Lone er på pizzaria. 

De bestiller sekst pizzaer, to af dem koster samlet 119 kr, to andre koster samlet 126kr og de to sidste koster hver især 74 kr og 68 kr. 

 1) Hvor meget skal de samlet betale?

2) Hver pizza deles op i 8 slices, hvad koster en slice i gennemsnit?

3) Peter spiser kun af den pizza til 74 kroner, men han spiser kun 5 stykker. Hvor meget spiser han for, hvis han kun skal betale for det, han spiser for med den pizza?

Hvis de alle køber en sodavand til 15kr og skal betale gennemsnitsprisen for hvert stykke de spiser.

Peter spiser 5 slices.

Morten spiser 11 slices.

Ole spiser 9 slices.

Mette spiser 7 slices.

Ditte spiser 10 slices.

Lobe spiser 6 slices.

4 ) Hvad skal de hver betale?

5) Lav en ligning og en graf i et koordinatsystem over deres udgifter.

Julematematik for 7.-9.klasse på Hay.

Besvarelse skal afleveres senest tirsdag 18.december. Send til mat@hayskolen.dk, skriv julematematik i emnefelt. Husk navn og klasse. Der trækkes 3 vindere blandt de rigtige besvarelser til juleafslutningen 21.december. Man kan vinde en chokoladeoverraskelse.

 

Byggemand Mathias

Entreprenør Mathias skal bygge et hus og ordne nogle handy ting for familien Petersen. Han er i gang med at regne nogle forskellige ting ud, inden han begynder på projektet. I skal hjælpe ham med at finde svarene.
 
 
Afdeling A er kvadratisk og har en længde på 8 meter.
Taget på bygning A er 5 meter høj.
 
  1. Hvad er rumfanget og overfladearealet for bygning A og B tilsammen? (Uden skorstenen)
  2. Det skal sættes pynt op med lyskæde fra punkt G5 til punkt H5. Hvad lang skal pyntet være?
  3. Taget i bygning A skal bygges af kobber og har en tykkelse på 6 mm. Bygningen kan bære på 80 tons vægt. Massefylden på kobber er 22,57g/cm3.  Vil bygningen kunne bære på dette tag?
  4. En mursten måler 228 x 108 x 168 mm og vejer ca 1,8 kg. Hvormange vejer bygning A og bygning B´s mursten tilsammen, hvis hvert vindue fylder 1,6 kvadratmeter og hver dør fylder 2,7 kvadratmeter?