Timefordeling og læseplan

Skoleåret 2014/15

0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk  13  12 11 10 9 9 8 8 7 7
Engelsk  1  2 2 3 4 4 4 4 4 5
Religion  -  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Samfundsfag  -  - - - - - - - 1 2
Historie  -  - - 1 1 1 2 2 2 1
Idræt  3  3 3 2 2 2 2 2 2 2
Musik  2  2 2 2 2 1 - - - -
Billedkunst  2  2 2 2 2 2 - - - -
Hånd./Sløjd/Hjemk./Edb  -  - 2 2 2 2 2 - - -
Matematik  5  5 5 5 4 5 5 5 5 5
Natur/teknik  -  1 1 2 2 2 2 - - -
Geografi  -  - - - - - - 2 1 1
Biologi  -  - - - - - - 1 2 2
Fysik/kemi  -  - - - - - - 2 3 3
Tysk  -  - - - - 1 2 3 4 4
Klassens tid  1  1 1 1 1 1 1 1 1 -
Lektioner pr. uge ialt  29  31 31 31 31 31 31 33 33 33
Modersmålsundervisning  2  2 2 2 2 2 2 2 - -

 

Hayskolen følger i alle fag læseplanerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål 2018, som er beskrevet på emu.dk, Danmarks Læringsportal. Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

2.-6. klasses billedkunst og håndarbejde/hjemmekundskab er holddelt, således at den ene halvdel af klassen har det ene fag, mens den anden halvdel har det andet fag. Derfor har klasserne et timetal på 31 om ugen og ikke 33.