Timefordeling og læseplan

Timefordeling og læseplan

0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk  13  12 11 10 9 9 9 9 8 7
Engelsk  1  2 3 3 4 4 4 4 4 5
Kristendomskundskab  –  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Samfundsfag  –  – 1 2
Historie  –  – 1 1 1 2 2 2 1
Idræt  3  3 3 2 2 2 2 2 2 2
Musik  2  2 2 2 2 1
Billedkunst  2  2 2 2 2 2
Hånd./Slø./Hjem.  –  – 2 2
Matematik  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5
Natur/teknik  –  1 1 2 2 2 2
Geografi  –  – 2 1 1
Biologi  –  – 1 2 2
Fysik/kemi  –  – 2 3 3
Tysk  –  – 1 2 3 4 4
Klassens tid  1  1 1 1 1
Valgfag 1 (E-sport) 1 2 2 2 2
Valgfag 2 1 2 2 2 2
SFO  2  –
Tyrkisk  2  2 2 2 2 2 2
Lektioner pr. uge i alt 31 31 31 31 31 32 33 35 37 37

 

Hayskolen følger i alle fag læseplanerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål 2018, som er beskrevet på emu.dk, Danmarks Læringsportal. Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

4.-5. klasses billedkunst og håndarbejde/hjemkundskab er holddelt, således at den ene halvdel af klassen har det ene fag, mens den anden halvdel har det andet fag. Derfor har klasserne et timetal på 31 om ugen og ikke 33 og 34. Det samme gør sig gældende for valgfag i 5.-9. kl.