Skolepenge

Pr. 01.01.2020 er priserne følgende:

SKOLEPENGE                                          SKOLEBUS                         SFO

1. barn         1.075 kr. mdl.                    970 kr. mdl.                      1.025 kr. mdl.

2. barn            910 kr. mdl.                    805 kr. mdl.                         880 kr. mdl.

3. barn            620 kr. mdl.                    685 kr. mdl.                         775 kr. mdl.

4. barn            500 kr. mdl.                    565 kr. mdl.                         675 kr. mdl.

Der bliver opkrævet skolepenge i 12 måneder.

Tilmelding/udmelding af skolebus, kostafdeling samt SFO og udmeldelse fra skolen skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette skal ske skriftligt til skolesekretæren/kontoret.
En ændring/aftale har altid virkning fra den 1. i en måned.
Gives der besked efter fristen, hæfter man for en måned mere. Opkrævede penge tilbagebetales ikke.