Skolepenge

Pr. 01.01.2020 er priserne følgende:

SKOLEPENGE                                          SKOLEBUS

1. barn         1.075 kr. mdl.                    970 kr. mdl.

2. barn            910 kr. mdl.                    805 kr. mdl.

3. barn            620 kr. mdl.                    685 kr. mdl.

4. barn            500 kr. mdl.                    565 kr. mdl.

Der bliver opkrævet skolepenge i 12 måneder.

Fra 0. – 3.kl. har vi opdelt skolepenge. 600 kr. skolepenge og 475 kr. SFO.

Tilmelding/udmelding af skolebus og udmeldelse fra skolen skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette skal ske skriftligt til skolesekretæren/kontoret.
En ændring/aftale har altid virkning fra den 1. i en måned.
Gives der besked efter fristen, hæfter man for en måned mere. Opkrævede penge tilbagebetales ikke.