SkemaIntra på HAY

Skolen bruger et intrasystem som findes på Skemaintra.dk

Protokol (fremmøde)

Det er hver lærers ansvar at føre protokol over fremmødte og ikke fremmødte elever inden for de første 5 minutter af en lektion. Hvis en elev kommer for sent, skal eleven noteres når læreren finder tid til det. Dog senest ved lektionen afslutning. En elev er kommet for sent, hvis han/hun kommer efter at læreren er kommet. Hvis en elev kommer mere end 30 minutter for sent til en lektion, skal eleven skrives som ikke fremmødt.

 

Lektier

Alle lektier skal skrives ind på schoolintra senest klokken 17.00 dagen før, de skal være lavet.

 

Smileys og kommentarer

Vælger en lærer at markere en smiley under kommentarer, skal læreren altid skrive hvorfor. F.eks. “God kammerat i dag.” eller “Ikke bøger med i dag.

 

Oprettelse af lektioner

En lærer skal kun oprette lektioner for en karakterperiode ad gangen. Første periode er fra   Skolestart i august til efterårsferien i oktober. Anden periode er fra efter efterårsferien i oktober til vinterferien i februar. Tredje periode er fra efter vinterferien til sommerferien i juni.

 

Oprettelse af nye elever

Det er klasselærerens ansvar at få oprette en ny elev i systemet senest en uge efter eleven er startet i skolen.