Kostafdeling

Hay Skolen har en kostafdeling med plads til p.t. 33 elever fra udskolingen.

Formål og form

Skolens kosttilbud (kostafdeling) har til formål at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Der søges normalt om optagelse før sommerferien i det forudgående skoleår (se indmeldelsesblanket). Der er tale om et fuldstændigt frivilligt tilbud til den enkelte elev, men man kan dog ikke bare komme og gå, som man vil. På skolen optages elever fra Hay Skolens udskolingsklasser, dvs. 7., 8. og 9. klasse. Eleverne har mulighed for at overnatte alle hverdage. Hver elev har sin egen seng med tilhørende skab i fælles værelser med 4-5 elever i hvert værelse. Til kosttilbuddet er tilknyttet en kostleder, Ramazan Akcin, der er lærer og vores interne studievejleder på skolen. Derudover er der ansat mentorer til kostafdelingen. Mentorerne er lærer- eller universitetsstuderende, og de overnatter på kostafdelingen på deres ”vagtdage”. Mentorerne har også vikartimer på selve skolen, så de kender eleverne og lærerne fra den daglige undervisning.

 

Dagsprogram

En typisk dag på kostafdelingen ser sådan ud

7.30-8.00      Morgenmad

8.10-14.30    Skole (10.40-10.55 frokost)

14.30-15.30  Spisning og afslapning

15.30-17.00  Lektiehjælp

17.00-18.30  Aktiviteter såsom teambuilding, sport, spil osv.

18.30-19.30  Spisning og afslapning

19.30-20.30  Læsning og TV-avisen

20.30-22.00  Sociale aktiviteter

Når der er ture, rollemodelaftener osv. ændres planen for dagen, men der er altid 1,5 times lektielæsning og 1 times læsning/nyheder hver dag.

 

Faglighed

Den faglige styrkelse sker gennem:

 • Lektiehjælp og en kontrol af, at de får lavet deres lektier til næste dag.
 • Der er coaching i forhold til deres faglige standpunkt
 • Tæt samarbejde med forældrene og lærerne
 • Ekstra faglige materialer efter den enkelte elevs behov
 • Ekstra undervisningsdage før termins- og årsprøver

 

Sociale og personlige kompetencer

Kostafdelingen sørger for sociale aktiviteter for at styrke deres sociale og personlige kompetencer, bl.a.:

 • Vi bruger skolens e-sportslokale til spilleaftener og turneringer
 • Vi har sportsaktiviteter i bl.a. Valbyhallen
 • Kostafdelingen har gennem tiden været på div. ture og besøg.

Vi tilbyder også andre mere socialt og personligt udviklende aktiviteter:

 • I indeværende skoleår har vi haft en gruppe elever 4 dage i Barcelona og en gruppe 4 dage i Rom. Vi har tidligere også haft Berlin som fast udlandstur.
 • Vi har tidligere haft ture og besøg rundt i Danmark, bl.a. til Århus og Odense.
 • Vi har rollemodel- og debataftener, hvor vi får én udefra til at lave et oplæg om deres uddannelse/job eller om et aktuelt emne.
 • Da mange elever keder sig i ferierne, har vi tilbudt ekstra overnatninger med både et socialt og et fagligt fokus.

 

Gode erfaringer

Da vores elever kommer fra et stort område, har en del af dem svært ved at mødes efter skoletid, så det her er deres mulighed for at have noget mere socialt med deres venner/veninder på skolen. Samtidigt får de bedre mulighed for at få lektiehjælp, end deres forældre normalt kan give dem. Det er vores erfaring, at specielt de fagligt dårlige og de socialt udsatte elever har haft god gavn af vores kosttilbud, men også de stærkere af vores elever har nydt godt af at kunne være sammen med deres kammerater i andre rammer, end de vante.

Vores kostafdeling er under stadig udvikling, så den matcher elevernes behov bedst muligt.

Kostskolen brochure

Ansøgning om optagelse som kostelev på Hay Skolens kostafdeling

Siden er under udarbejdelse. Sidste redigeret 17. februar 2020.