Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018 kan hentes her.