Fraværspolitik

Fraværspolitik

Ved sygdom skal skolen have besked fra elevens forældre, som ringer til skolen om morgenen.

Der skal ringes ved sygemelding og igen ringes raskmelding på første skoledag efter sygdom.

Der føres regnskab med elevernes fraværsdage, og når de kommer for sent.

Fravær i forbindelse med mærkedage skal der altid redegøres for.

Pjæk er meget alvorligt og medfører altid alvorlige konsekvenser.

For sent

5 gange for sent på en måned eller ved bekymring

– Kontoret kontakter hjemmet.

10 gange for sent i alt 

– Kontoret kontakter forældre med henblik på at holde et møde til udarbejdelse af en plan.

Hvis planen ikke følges

– Eventuel bortvisning og skoleledelsen kontakter myndighederne.

 

Ulovligt fravær

5 fraværsdage på tre måneder eller ved bekymring 

– Klasselæreren kontakter hjemmet og holder et møde. 

– Klasselæreren følger op efter en måned.

 

10 fraværsdage i alt 

– Kontoret kontakter forældre med henblik på at holde et møde til udarbejdelse af en plan.

 

Hvis planen ikke følges 

– Eventuel bortvisning og skoleledelsen kontakter myndighederne.