Behandling af indsendte oplysninger

Jeg giver hermed samtykke til, at HAYSKOLEN CVR: 17120247 kan behandle følgende personoplysning(er) vedrørende vores barn og os.

– Oplysninger om tidligere skolemæssige forhold for barnet (børnene).- Helbredsoplysninger.
– Fotos taget i forbindelse med skoleaktiviteter.

Ovennævnte behandling vil bestå i almindelig kontakt, opkrævning, udformning af elevplaner, undervisning og alt det som at være elev på en skole må medføre af databehandling. Fotos kan offentligøres på skolens hjemmeside og facebook.

Adresseoplysninger, telefonnummer mv. må ikke udleveres til trediepart uden særlig aftale, og udlevering er derfor ikke omfattet af dette samtykke. Dog gerne til databehandlere som har en databehandlingsaftale med skolen, ligesom offentlig myndighed jvf. nationale regler kan kræve oplysninger udleveret.

Jeg er opmærksom på, at behandlingen har til formål, at vores barn (børn) kan være elev på HAYSKOLEN.

Jeg er videre opmærksom på, at mit samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved skriftligt og er samtidig opmærksom på, at skolen jvf. nationale regler kan være pålagt at gemme visse oplysninger.